Objektsnummer: 906577
Lagerort: Göteborg/Angered

1st Lastväxlarflak med lämmar

Beskrivning

Lastväxlarflak med fällbara lämmar samt spridarläm i bakkant.

Objektsnummer: 906577
Lagerort: Göteborg/Angered

1st Lastväxlarflak med lämmar

Anmärkningar / kommentar:

Skav, märken och rostangrepp runtom. Bucklor på golv och lämmar.

Objektsnummer: 906577
Lagerort: Göteborg/Angered

1st Lastväxlarflak med lämmar

Avlyftbar moms Ja
Säljs för Företag
Chassie.nr okänd
Längd ca 445 cm
Bredd ca 240 cm
Höjd ca 73 cm
Kan exporteras Ja, se Exportvillkor
Försäljningsvillkor:

I och med köpets fullbordan tar Köparen över ansvaret för objektet. Detta innebär bl.a. att Köparen står risken för eventuell skada på objektet och att Köparen ansvarar för sin användning av objektet.
Säljaren och KVD förväntar sig att Köparen vid sin användning av objektet iakttar alla tillämpliga lagar och regler och att Köparen inte använder objektet på ett sätt som kan innebära fara ur miljö- eller arbetsmiljösynpunkt. Det är Köparens ansvar att tillse att objektet används av personer som har erforderlig utbildning för användandet.

Objektsnummer: 906577
Lagerort: Göteborg/Angered

1st Lastväxlarflak med lämmar

Objektet säljs i befintligt skick.
Budgivning sker exkl moms
Inropsavgift tillkommer med 1500 kr exkl. moms
Högsta budgivare är bunden vid sitt bud och skall själv eller via ombud godkänna inropat objekt på plats samt erlägga handpenning / fullbetalning inom tid som har angets / överenskommits.
Köparen skall själv ombesörja hämtning, ev. nedmontering / emballering av objektet. Kvdpro kan tyvärr inte erbjuda transporttjänster eller hjälp med emballering.

OBS! Fullföljer inte högsta budgivare ovanstående, debiteras slagavgiften och omförsäljning sker.

Kvdpro:s fullständiga användarvillkor finner ni genom att klicka på Auktionsvillkor

Objektsnummer: 906577
Lagerort: Göteborg/Angered

1st Lastväxlarflak med lämmar

Detta objekt är avslutat.