Denna auktion är avslutad.

Volvo EW 160 B Hjulgrävare - 06

Objektsnummer: 908547
Ort: Skövde Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport