Denna auktion är avslutad.

Volvo EW160C Hjulgrävare (OBS! Ingen export utanför EU) - 08

Objektsnummer: 909664
Ort: Luleå Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport