Denna auktion är avslutad.

Volvo L180E High-Lift Timmerlyft - 05

Objektsnummer: 911059
Ort: Kungsbacka Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport