Denna auktion är avslutad.

Bitelli BB621 Asfaltsläggare

Objektsnummer: 909484
Ort: Kungsängen Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport