Denna auktion är avslutad.

Högsta bud: 0 kr
Reservationspris ej uppnått

Brodd-Son Polar bogserad sopmaskin med manöverenhet

Objektsnummer: 913494
Ort: Örebro Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport