Denna auktion är avslutad.

Högsta bud: 307 500 kr
Reservationspris ej uppnått

Carmix 5.5 XL Betongblandarbil med cementsilo & doseringscontainer (mobil) - 08

Objektsnummer: 912515
Ort: Norrtälje Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport