Denna auktion är avslutad.

HÄGGLUNDS BV206 Bandvagn - 80

Objektsnummer: 908659
Ort: LIT (Östersund) Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport