Denna auktion är avslutad.

Högsta bud: 600 kr
Reservationspris ej uppnått

Mavab Förrådscontainer

Objektsnummer: 909874
Ort: Märsta Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport