Denna auktion är avslutad.

Volvo EC240BLC - 05

Objektsnummer: 908213
Ort: Nynäshamn Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport