Denna auktion är avslutad.

Lastväxlarflak Lastväxlarflak (Rep.objekt)

Objektsnummer: 909230
Ort: Västervik Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport