Denna auktion är avslutad.

x 3 st Plog-Parallellogram (stora BM) (Rep. objekt)

Objektsnummer: 909521
Ort: Arlanda Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport