Denna auktion är avslutad.

XYZ Salt- och sandspridare (Trima / 3-punkt) - 14

Objektsnummer: 910231
Ort: SUNDBYBERG Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport