Denna auktion är avslutad.

Högsta bud: 400 kr
Reservationspris ej uppnått

X Förvaringslåda för brandfarliga ämnen

Objektsnummer: 910297
Ort: ALINGSÅS Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport