Denna auktion är avslutad.

AGEVE RT40 Lok (diesel) - 85

Objektsnummer: 910398
Ort: Skelleftehamn Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport