Denna auktion är avslutad.

Högsta bud: 50 000 kr
Reservationspris ej uppnått

AGEVE RT40 Lok (diesel) - 85

Objektsnummer: 910398
Ort: Skelleftehamn Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport