Denna auktion är avslutad.

Bellheim Shuttle 1250 x 825 lagerhiss - 98

Objektsnummer: 911249
Ort: Ludvika Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport