Denna auktion är avslutad.

Betong plattor, kantsten, plintar, kantelement mm

Objektsnummer: 908115
Ort: Växjö Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport