Denna auktion är avslutad.

Högsta bud: 1 500 kr
Reservationspris ej uppnått

FMC EAB3 Flygplanstrappa - 88

Objektsnummer: 914103
Ort: Kiruna Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport