Denna auktion är avslutad.

FMC Rampsnake bandlastare 626-3100-125

Objektsnummer: 908910
Ort: Östersund Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport