Denna auktion är avslutad.

Granit gatsten, kantsten, trappblock, Grindstolpar mm

Objektsnummer: 908116
Ort: Växjö Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport