Denna auktion är avslutad.

Markon mobilt elverk 65 kVa - 79

Objektsnummer: 909346
Ort: Klagstorp Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport