Denna auktion är avslutad.

Okänt Bogserbåt

Objektsnummer: 910350
Ort: Stockholm Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport