Denna auktion är avslutad.

Panasonic Aquarea WH-MXC09G3E8 värmepump med tank Aquawec i paket (nytt)

Objektsnummer: 909303
Ort: Malung/ej avhämtning Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport