Denna auktion är avslutad.

Samsung Multisplitt med 3 st innedelar

Objektsnummer: 909298
Ort: Malung/ej avhämtning Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport