Denna auktion är avslutad.

Valmet lok för växling - 82

Objektsnummer: 909846
Ort: Virsbo Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport