Denna auktion är avslutad.

Högsta bud: 20 000 kr
Reservationspris ej uppnått

Värmeväxlare (i lastväxlarflak)

Objektsnummer: 912617
Ort: Länna, Skogås Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport