Denna auktion är avslutad.

Wacker DPU 3050H markvibrator - 08

Objektsnummer: 908262
Ort: Växjö Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport