Denna auktion är avslutad.

Wacker DPU 5045H vibroplatta - 07

Objektsnummer: 908118
Ort: Växjö Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport