Denna auktion är avslutad.

Högsta bud: 18 000 kr
Reservationspris uppnått

Bygdsiljum PV492 Personalvagn

Objektsnummer: 911971
Ort: Lycksele Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport