Denna auktion är avslutad.

Manskaps/ personalbod

Objektsnummer: 908327
Ort: Göteborg Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport