Denna auktion är avslutad.

Norrlandsvagnen Manskapsvagn - 98

Objektsnummer: 908721
Ort: Värnamo Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport