Denna auktion är avslutad.

Orustvagn MO300 Manskapsvagn - 89

Objektsnummer: 910768
Ort: Örebro Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport