Denna auktion är avslutad.

Valla Vagnen Manskapsvagn - 99

Objektsnummer: 908722
Ort: Värnamo Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport