Denna auktion är avslutad.

Nordplåt AB Container på lvxflak + div utrustning - 85

Objektsnummer: 908124
Ort: Växjö Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport