Denna auktion är avslutad.

HTM TYP M1301-1TA-1-160, 2st Toalettbodar

Objektsnummer: 910182
Ort: Vännäs Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport