Denna auktion är avslutad.

Kockums Z43 lok - 53

Objektsnummer: 909720
Ort: Hallstavik Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport