Denna auktion är avslutad.

Lastväxlarflak Lastväxlarflak 15 kbm, sortering 6 fack

Objektsnummer: 910104
Ort: Eslöv Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport