Objektsnummer: 905388
Lagerort: NYKÖPING

Lidwall & Söner Keaton BV20 Bogserbåt - 58

Beskrivning

KEATON
Byggd 1958 vid Lidwall & Söner, typ BV 20
9,0 x 2,5 m. - 6 500 kg.
Motor: Bolinder Munktell typ 1053 på 35 hh.
Levererades till Indalsälvens Flottningsförening. Var då utrustad med varpspel. Såldes 1970 till Hamnkontoret i Nyköping där båten fick namnet KEATON.
Fakta från Lidwallsbatar.se
Se denna hemsida
Lidwalls, Keaton

Värderingsmannens kommentar

Lidwalls, Keaton

Objektsnummer: 905388
Lagerort: NYKÖPING

Lidwall & Söner Keaton BV20 Bogserbåt - 58

Anmärkningar / kommentar:

Som bruksfartyg bedöms båten trots sin ålder vara i ett dugligt skick där samtliga funktioner har underhållits väl och tjänar sitt syfte.
Motorn har enligt uppgift aldrig varit urplockad och ingen historik finns om att några väsentliga reparationer har utförts under båtens livstid.
Motorn startar lätt, låter bra och bedöms vara i ett normalt bruksskick.
Fartygets hytt ser ok ut från utsidan, dock bedöms invändigt skick vara i behov av en ordentlig uppdatering (den tjänar sitt syfte men är sliten).

KVD har ej fått möjlighet att besiktiga båtens skrov under vattenlinjen och kan därför inte kommentera skrovets helhet.
Enligt uppgift, så har skrovet etc. regelbundet blivit ytbehandlat på varv.
Skicket ovan vattenlinjen bedöms i sin helhet vara i bruksskick, men här och där finns tecken på angrepp och slitage som kan behöva mer underhåll (se fullständig bilddokumentation för att få egen uppfattning).

Objektsnummer: 905388
Lagerort: NYKÖPING

Lidwall & Söner Keaton BV20 Bogserbåt - 58

Visning Vid frågor kontakta akr@kvd.se
Avlyftbar moms Nej
Säljs för Stat/ myndighet/kommun
Chassie.nr 358
Årsmodell 1958
Kan exporteras Ja, se Exportvillkor
Övrig info:

OBS! Ej avlyftbar moms, säljs inkl. moms.
Se denna hemsida
Lidwalls, Keaton

Försäljningsvillkor:

I och med köpets fullbordan tar Köparen över ansvaret för objektet. Detta innebär bl.a. att Köparen står risken för eventuell skada på objektet och att Köparen ansvarar för sin användning av objektet.
Säljaren och KVD förväntar sig att Köparen vid sin användning av objektet iakttar alla tillämpliga lagar och regler och att Köparen inte använder objektet på ett sätt som kan innebära fara ur miljö- eller arbetsmiljösynpunkt. Det är Köparens ansvar att tillse att objektet används av personer som har erforderlig utbildning för användandet.

Objektsnummer: 905388
Lagerort: NYKÖPING

Lidwall & Söner Keaton BV20 Bogserbåt - 58

Objektet säljs i befintligt skick.
Budgivning sker inkl. ej avlyftbar moms
Inropsavgift tillkommer med 2000 kr exkl. moms
Högsta budgivare är bunden vid sitt bud och skall själv eller via ombud godkänna inropat objekt på plats samt erlägga handpenning / fullbetalning inom tid som har angets / överenskommits.
Köparen skall själv ombesörja hämtning, ev. nedmontering / emballering av objektet. KVD kan tyvärr inte erbjuda transporttjänster eller hjälp med emballering.

OBS! Fullföljer inte högsta budgivare ovanstående, debiteras slagavgiften och omförsäljning sker.

KVD:s fullständiga auktionsvillkor finner ni genom att klicka på Auktionsvillkor

Objektsnummer: 905388
Lagerort: NYKÖPING

Lidwall & Söner Keaton BV20 Bogserbåt - 58

Detta objekt är avslutat.