Denna auktion är avslutad.

Norrlandsvagn 82-119D Manskapsvagn - 88

Objektsnummer: 910179
Ort: Vännäs Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport