Denna auktion är avslutad.

Norrlandsvagn 82-119D Manskapsvagn - 92

Objektsnummer: 910181
Ort: Vännäs Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport