Denna auktion är avslutad.

Cabroverken CABRO 8 Tippvagn - 82

Objektsnummer: 909163
Ort: Västervik Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport