Denna auktion är avslutad.

Högsta bud: 0 kr
Reservationspris ej uppnått

x Transportvagn, vagnchassi, harv,spannmålskärra samt såmaskin

Objektsnummer: 912665
Ort: Märsta Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport