Denna auktion är avslutad.

Genie Z30/20N RJ Bomlift - 01

Objektsnummer: 909060
Ort: Örebro Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport