Denna auktion är avslutad.

Högsta bud: 24 500 kr
Reservationspris ej uppnått

UpRight X32N Saxlift - 97

Objektsnummer: 909825
Ort: Stockholm Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport