Denna auktion är avslutad.

BT LSF1200S staplare (el) - 76

Objektsnummer: 910528
Ort: Sandöverken Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport