Denna auktion är avslutad.

Kentruck B65 staplare (el) - 78

Objektsnummer: 908219
Ort: Mellerud Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport