Denna auktion är avslutad.

Div Snickerimaskiner

Objektsnummer: 910678
Ort: Stockholm Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport