Denna auktion är avslutad.

HM Plåtbock + diverse verktyg

Objektsnummer: 910662
Ort: Norrköping Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport