Denna auktion är avslutad.

Högsta bud: 6 500 kr
Reservationspris uppnått

KONI KO4040 Fyrpelarlyft - 82

Objektsnummer: 911324
Ort: ÖREBRO Direktauktion
Beskrivning
Finansiering
Transport